Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

donghojulius.com

Tên miền phụ:

donghojulius.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Thị Lan

MST/ĐKKD/QĐTL:

8067677745

Trụ sở Doanh nghiệp:

42 Bình Thới, P. 14, Q. 11, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908569288