Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tuypnhom.vn

Tên miền phụ:

baobituypnhom.com,sanxuattuypnhom.com,tuypkeo.com,chainhom.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Song Hiệp Lợi

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304999538

Trụ sở Doanh nghiệp:

288 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Thp.Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0908195213