Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

woodenbracelet.net

Tên miền phụ:

www.woodenbracelet.net

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh Doanh Hứa Văn Dương

MST/ĐKKD/QĐTL:

8563539950-001

Trụ sở Doanh nghiệp:

60/47 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0818009945