Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

yensaophuhung.vn

Tên miền phụ:

toyensaocangio.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương Mại Phú Hưng CG

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313134499

Trụ sở Doanh nghiệp:

23 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0919372376