Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

lamfood.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Lamgroup.Vn

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316731221

Trụ sở Doanh nghiệp:

B1/20N Liên ấp 2-6, ấp 2, X.Vĩnh lộc A, H.Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0962143312