Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

xenhap2banh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Truyền Thông Số

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304710474

Trụ sở Doanh nghiệp:

427 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838124019