Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

mekongparty.com

Tên miền phụ:

trangtritieccantho.vn

Cá nhân:

Nguyễn Văn Trình

Mã số thuế:

8327581068

Tỉnh/Thành phố:

Cần Thơ

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0939987697