Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cementtile.vn

Tên Doanh nghiệp:

Nguyễn Sơn Ca

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312994452

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 6, Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0905547707