Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

khanhlongcamera.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Khánh Long Camera

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316004071

Trụ sở Doanh nghiệp:

80/54 Lãnh Binh Thăng , P. 13, Q. 11, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0931848943