Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

rosavivi.vn

Tên miền phụ:

www.mevabe.store

Cá nhân:

Phạm Thanh Nhã

Mã số thuế:

8055028104

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Số điện thoại:

0989690899