Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

phuthinh.com

Tên miền phụ:

phuthinh.vn, phuthinhppr.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH vật tư ngành nước Phú Thịnh

MST/ĐKKD/QĐTL:

2400330888

Trụ sở Doanh nghiệp:

5-C6 KCN Đình Trám, X.Hoàng Ninh , H. Việt Yên, Bắc Giang

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Giang

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0438213303