Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

primawatch.vn

Tên miền phụ:

primawatch.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Prima Watch

MST/ĐKKD/QĐTL:

0105355962

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 31, Cao Bá Quát

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0438247001