Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nuochoaquangduc.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Quang Đức

MST/ĐKKD/QĐTL:

0304216628

Trụ sở Doanh nghiệp:

37/3 Huỳnh Thiên Lộc, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0918390850