Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 AIviCare Công ty Cổ phần VinBrain Xem Chi tiết
2 Selly Công ty TNHH SELLY Xem Chi tiết
3 TopenFintech Công ty Cổ Phần Topenfintech Xem Chi tiết
4 BIDU Công ty TNHH MJ ART GROUP Xem Chi tiết
5 QUÀ TẶNG VIP Công ty TNHH MTV Công nghệ thông tin Thế giới di động Xem Chi tiết
6 freeU Công ty Cổ phần FreeU Technology Xem Chi tiết
7 De Closet Công ty TNHH TC Commerce Xem Chi tiết
8 Voso Công ty TNHH MTV Thương mại Điện tử Bưu Chính VIETTEL Xem Chi tiết
9 Holo Speak Công ty Cổ phần Công nghệ HOLLA Xem Chi tiết
10 K-id Công ty Cổ phần Công nghệ K-ID Xem Chi tiết