Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vanchuyenhoaxa.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Hỏa Xa GLOBAL LOGISTICS

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314053637

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 01 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 03, TP.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02866830217