Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dientudonghoa24h.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

công ty TNHH điện tự động hóa Hữu Vụ

MST/ĐKKD/QĐTL:

2300631472

Trụ sở Doanh nghiệp:

Ba huyện, Khắc niệm, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Ninh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02413737966