Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 VICEM Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Bút Sơn Xem Chi tiết
2 Acnes AI Detector Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Xem Chi tiết
3 Bác Sĩ Cây Xanh Công ty TNHH Sinh Học Nông Nghiệp Rồng Vàng Xem Chi tiết
4 BeepBeep! Công ty TNHH Flashgrocery Việt Nam Xem Chi tiết
5 Milisale Công ty TNHH VT - MILISALE Xem Chi tiết
6 B2X ONE CARE Công ty TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM Xem Chi tiết
7 Unicity Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam Xem Chi tiết
8 Rino – Fast Grocery Delivery Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại FANSIPAN Xem Chi tiết
9 emartmall Công ty TNHH THISO Retail Xem Chi tiết
10 pyeon Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Đầu tư HONGCHANG Xem Chi tiết