Ứng dụng thương mại điện tử bán hàng

STT Tên ứng dụng Tên doanh nghiệp Xem thông tin
1 Thợ Tận Tâm Công ty TNHH dịch vụ lắp đặt - sửa chữa - bảo hành tận tâm Xem Chi tiết
2 Vigo Retail Công ty TNHH Zeus Technology Xem Chi tiết
3 5 Phút Thuộc Bài - Tâm Trí Lực Công ty Cổ phần Đào Tạo Tâm Trí Lực Xem Chi tiết
4 VICEM Công ty cổ phần Xi Măng Vicem Bút Sơn Xem Chi tiết
5 Acnes AI Detector Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Xem Chi tiết
6 Bác Sĩ Cây Xanh Công ty TNHH Sinh Học Nông Nghiệp Rồng Vàng Xem Chi tiết
7 BeepBeep! Công ty TNHH Flashgrocery Việt Nam Xem Chi tiết
8 KOKOXS Công ty TNHH Lynx Solutions Xem Chi tiết
9 Milisale Công ty TNHH VT - MILISALE Xem Chi tiết
10 Y-care Công ty TNHH Yakult Việt Nam Xem Chi tiết