Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

quangminh.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH TM & PTCN Quang Minh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0101886867

Trụ sở Doanh nghiệp:

Căn hộ 62, nhà E1, tập thể Dệt 8-3, Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

36425555