Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

oxalisadventure.com

Tên miền phụ:

oxalis.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH MTV Chua Me Đất

MST/ĐKKD/QĐTL:

3100754990

Trụ sở Doanh nghiệp:

Phong Nha, Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Bình

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0523677678