Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

cheapea.vn

Tên miền phụ:

http://cheapea.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cheapea

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313890417

Trụ sở Doanh nghiệp:

17 đường Lavender, Melosa Garden, Phường Phú Hữu, Q. 9, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0927106888