Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kirloskarpumps.vn

Tên miền phụ:

kirloskarpumps.net.vn, kirloskarpumps.com.vn, kirloskarpump.net.vn, kirloskarpump.com.vn, kirloskarpump.vn, kirloskarpump.net

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Sông Hân

MST/ĐKKD/QĐTL:

0310359060

Trụ sở Doanh nghiệp:

40 Bình Phú, KP2, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02837296513