Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

redstarcera.com

Tên miền phụ:

http://redstarcera.vn,http://tructhon.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần RedstarCera

MST/ĐKKD/QĐTL:

0800064718

Trụ sở Doanh nghiệp:

KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, Tp. Chí Linh, Hải Dương

Tỉnh/Thành phố:

Hải Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02203882243