Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kidsmart123.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH phát triển Ngọc Hoàng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313087506

Trụ sở Doanh nghiệp:

260 Đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0976928333