Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

daithienphuoc.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại cơ khí Đại Thiên Phước

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314527213

Trụ sở Doanh nghiệp:

110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, P. 5, Q. 11, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0971486068