Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

beautycareusa.vn

Tên miền phụ:

www.beautycareusa.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Beauty Care Usa

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313846104

Trụ sở Doanh nghiệp:

304 Hòa Hưng Phương 13 Quận 10

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0906737372