Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hailongglass.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Hải Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0500417176

Trụ sở Doanh nghiệp:

Tiểu khu Mỹ Lâm. Thị trấn Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Tp. Hà Nội.

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0988620813