Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

gachoplatquanghung.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Thương mại và Nội thất Quang Hưng

MST/ĐKKD/QĐTL:

3200385948

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 291 Quốc lộ 9, P. 3, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Tỉnh/Thành phố:

Quảng Trị

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0888 15 2345