Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Mimoza Group
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Mimoza Group

MST/ĐKKD/QĐTL:

0109827817

Trụ sở Doanh nghiệp:

số 280 phố Thượng Đình, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0963882763