Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

huongquehoney.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Đầu tư Hợp Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312871683

Trụ sở Doanh nghiệp:

60/7 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0909853539