Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

vinamax.us

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư và thương mại KST

MST/ĐKKD/QĐTL:

0108703368

Trụ sở Doanh nghiệp:

38/23 Xuân La Tây Hồ TP Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0941175943

Website chưa được phê duyệt