Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

donghotam.com

Tên Doanh nghiệp:

Đinh Ngọc Tâm

MST/ĐKKD/QĐTL:

0400214197

Trụ sở Doanh nghiệp:

290 Ông Ích Khiêm

Tỉnh/Thành phố:

Đà Nẵng

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

3824383