Đăng ký mở tài khoản

* * *

Đăng ký tài khoản tổ chức nước ngoài
   (*) Thông tin bắt buộc phải nhập
1.Thông tin Tổ chức

Sử dụng mã số thuế trong trường hợp mã số thuế và số quyết định thành lập khác nhau

Đăng tải tệp văn bản quyết định thành lập, tệp tin có định dạng png, jpg, jpeg, doc, docx, pdf

Ví dụ: 25 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.Thông tin người đại diện pháp luật
3.Thông tin đăng nhập

Tài khoản tự động lấy theo Tên tổ chức

E-mail này được dùng để nhận mọi thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương