Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Market Saigon
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

iOS

Liên kết tải
2

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Marketsaigon Vietnam Cooperation

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316588405

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 8 Lê Văn Miến, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0862892497