Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

hyundai.tcmotor.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

2700668614

Trụ sở Doanh nghiệp:

KCN Gián Khẩu, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố:

Ninh Bình

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0976475586