Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

50plus.pro

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH 50 Cộng

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316589712

Trụ sở Doanh nghiệp:

116 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0827804134