Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

pys.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH PYS Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

4401024164

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đông Bình, Hòa An, Phú Hòa

Tỉnh/Thành phố:

Phú Yên

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02573555535