Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

nhahangvunghia.com

Tên Doanh nghiệp:

Đàm Minh Nghĩa

MST/ĐKKD/QĐTL:

0101845250

Trụ sở Doanh nghiệp:

Miếu thờ, Tiên dược, Sóc Sơn

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0438850035