Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán các sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại,

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và xu hướng ngày càng gia tăng, đã bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại,

Đề nghị thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

  1. Tạo điều kiện hỗ trợ và ưu tiên hiển thị các sản phẩm phòng dịch và các nhu yếu phẩm để người dân dễ tiếp cận và mua sắm.
  2. Kiểm tra, kiểm soát các hành vi gian lận như: đầu cơ, găm hàng, nâng giá bán, nâng giá vận chuyển hoặc người bán có tỷ lệ hủy đơn hàng cao (đặc biệt là đơn hàng liên quan tới sản phẩm phòng dịch).
  3. Có chế tài xử lý cụ thể đối với thành viên vi phạm, lợi dụng dịch bệnh gây mất ổn định thị trường.

Cục TMĐT và KTS thông báo thương nhân, tổ chức biết và thực hiện./.