Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

khadasa.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

4201752141

Trụ sở Doanh nghiệp:

59/1 Đắc Phú, Đắc Lộc, X. Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02583770479