Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

kynguyen.com.vn

Tên miền phụ:

www.kynguyen.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Máy Tính Kỷ Nguyên

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312150145

Trụ sở Doanh nghiệp:

153 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành , Q. 1, TP HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0839253949