Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

finemold.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0107829696

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đội 6, X.Thượng Mỗ, H.Đan Phượng, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0936903679
Website không thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định 85/2021/NĐ-CP