Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

proship.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Microlink Việt Nam

MST/ĐKKD/QĐTL:

0312654255

Trụ sở Doanh nghiệp:

09 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0909053157

Website chưa được phê duyệt