Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

metrang.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty Cổ Phần Cà Phê Mê Trang

MST/ĐKKD/QĐTL:

4200421073

Trụ sở Doanh nghiệp:

66 Đường 2-4, Vĩnh Hải, Nha Trang

Tỉnh/Thành phố:

Khánh Hòa

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0583831525