Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

shopdongho.vn

Tên Doanh nghiệp:

Hộ Kinh doanh Đồng hồ Hưng Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

8072408071

Trụ sở Doanh nghiệp:

276 Nguyễn Văn Luông Phường 12 Quận 6

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0938444444