Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

calila.vn

Tên miền phụ:

www.calila.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phúc Long

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314209066

Trụ sở Doanh nghiệp:

287 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

1900888830