Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

maikhanh.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Mai khanh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0302080918

Trụ sở Doanh nghiệp:

24 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

84838206072