Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

comfolink.com

Tên miền phụ:

comfolink.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH comfolink

MST/ĐKKD/QĐTL:

0314698554

Trụ sở Doanh nghiệp:

65 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, Tp HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

01224025025