Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tuongvyflorist.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu M ỹ

MST/ĐKKD/QĐTL:

0106691685

Trụ sở Doanh nghiệp:

Đội 7, Xã Tả Thanh Oai,H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:

Hà Nội

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02439956665