Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

tinhocsangtao.vn

Tên miền phụ:

vitinhsangtao.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tin Học Sáng Tạo

MST/ĐKKD/QĐTL:

0313715126

Trụ sở Doanh nghiệp:

37/4 Trần Đình Xu , P. Cầu Kho, Q. 1 Tp. HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02866571397

Website chưa được phê duyệt