Thông tin ứng dụng thương mại điện tử

Tên ứng dụng:

Acnes AI Detector
# Hệ điều hành Liên kết tải ứng dụng Logo
1

Android

Liên kết tải

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

MST/ĐKKD/QĐTL:

3700239769

Trụ sở Doanh nghiệp:

Số 16 VSIP đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương.

Tỉnh/Thành phố:

Bình Dương

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

02838229322